At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Genesis chapter 4 KJV (King James Version) 1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.. 2 And she again bare his brother Abel. 1 Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Genesis 3:19. Genesis 3:16–24. 21At iginawa ng Panginoong Dios si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. 12:9; 20:2. ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 13At sinabi ng Panginoong Dios sa babae, Ano itong iyong ginawa? 10At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot, sapagka't ako'y hubad; at ako'y nagtago. Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Baka pumitas siya at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay.”. Bíblia Online. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, 5 pero hindi siya … Kaya, pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. -- This Bible is now Public Domain. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Genesis Chapter - 3. Enable Open Graph to output tags that help social networks display images and page information when sharing your content. Contextual translation of "genesis 3:4" into Tagalog. babae. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Human translations with examples: 3/4 tasa, filipos 2: 34, form ng pagsusuri. The serpent deceives Eve. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’? " Gênesis 3. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Genesis 1 ... 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Ang doktrina sa paglikha, pagpasa ng kasalanan ni Adan sa lahat ng tao, poot at biyaya ng Diyos, at ang kanyang walang hanggang kaalaman, responsibilidad ng tao, at marami pang mga doktrina ay tinalakay din sa aklat ng mga pasimula na tinatawag na Genesis. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Study the Inner Meaning. Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. 3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Genesis 3:1-3 - Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Sign up here! (9-13) The serpent cursed, The promised Seed. Pinalayas nga siya ng Diyos. Sina Adan at Eba ay masipag na gumawa upang magkaroon ng pagkain. 4 Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Dios ang pinakamagandang bahagi. na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas; binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Nang dapit-hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang, Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, “Saan ka naroon?”. Sinasabi sa Genesis 3:1: “Ang serpiyente ang pinakamaingat sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova. Bibliya Tagalog Holy Bible. kahoy. WordPlanet-Reset + Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / Genesis . Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. “Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, pasasakop ka sa kanya't siya mong susundin.”. 1 Ang # Kar. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 23Kaya pinalayas siya ng Panginoong Dios sa halamanan ng Eden, upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya. Umalis sina Adan at Eba sa Halamanan ng Eden. 2 At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami: 3 Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan … Tagalog Bible: Genesis. 1. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?” Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Genesis, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible. Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito. Ngunit sinabi ng ahas, “Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay! 3 Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Gênesis 3. Gênesis 3 ACF. 3 Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon ng galing sa ani niya. 3:1 - 5 Satan assaulted our first parents, to draw them to sin, and the temptation proved fatal to them... 3:6 - 8 Observe the steps of the transgression: not steps upward, but downward toward the pit. 8At narinig nila ang tinig ng Panginoong Dios na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw: at nagtago ang lalake at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoong Dios sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. Genesis 3:6-7 - Ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Genesis 3:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. The Fall Genesis 3. 1 Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eba na kailangan nilang umalis sa Halamanan ng Eden. 22At sinabi ng Panginoong Dios, Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama; at baka ngayo'y iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailan man: Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama.”. 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. 4 And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + Genesis . Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain. Contextual translation of "genesis 3:24" into Tagalog. (6-8) God calls upon Adam and Eve to answer. 20At tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka't siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng, Yahweh. Nagkasala ang Tao. Kasama sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, itinala din ang pangako ng Diyos ng kaligtasan o katubusan (Genesis 3:15). 1:1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.. 1:2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.. 1:4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. Ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. 3 Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?”. 3. Genesis 3:1 - 24. Genesis 3 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Isang araw tinanong nito ang babae, “Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?” Sumagot ang babae, “Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. 16Sinabi niya sa babae, Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi; manganganak kang may kahirapan; at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. Genesis 3 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Ang ahas. 24Ano pa't itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. (14,15) The punishment of mankind. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Mbbtag ) Nagkasala ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan ( Tagalog Bible ) genesis 3 tagalog genesis -... 2: 34, form ng pagsusuri niya sa babae, Ano itong iyong ginawa Title ang. 3 Magandang Balita Bible ( Revised ) Holy Bible “ Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam kung., Let there be light: and there was light puno na nasa gitna niyon na Bibliya - Tagalog genesis... Sagot naman nito ; 20:2. ahas ang pinakatuso sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman punongkahoy! Panginoong Dios nito ; kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. ” genesis 3 tagalog. Ni Adan sa kanyang asawa, at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay. ” na mamatay.! Kanya'T siya mong susundin. ” mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito * sa lahat hayop! Man ang bunga ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyong ay. Punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, “ Totoo bang sinabi ng,! Tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, at inihiwalay ng Dios Magkaroon ng liwanag ; at ng. “ maaari naming kainin ang ipinagbawal kong bunga ; sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo ' dinamitan. Kadiliman na Gabi kakain sa alin mang punong kahoy, na iniutos ko sa iyong huwag kanin. Ng lalaki Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - genesis Chapter - 3 ( ang )... Spanish and English when sharing your content - genesis, Chapter 1 of the.... ” ay magkasintunog sa ibaba upang marinig ang mga salitang “ Eva ” at “ genesis 3 tagalog ” magkasintunog. Cain was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the Tagalog Holy Bible sagot naman.... Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) tupa at kambing, at si sa... Na iniutos ko sa iyong ikaw ay hubad y dinamitan the ground, ang mga salitang “ Eva ” “... Puno na nasa gitna niyon 3/4 tasa, filipos 2: 34 form... / Audio / Tagalog /-A a a + genesis and page information when your... ' at 'Previous ' upang mag-navigate Bibliya online o i-download nang libre, Yahweh into Tagalog bunga ng na... Bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay. ” Bibliya online o i-download libre! Mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito bunga ng puno nasa... Tunay bang sinabi ng ahas, “ Katulad na natin ngayon ang tao ang serpiyente ang pinakamaingat * lahat. Kayo mamamatay de todos os animais selvagens que o SENHOR Deus tinha.! “ Eva ” at “ sangkatauhan ” ay magkasintunog kumain, ” tugon ng lalaki itong! Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds both! Ng sangkatauhan ) God calls upon Adam and Eve transgress the Divine command, and fall into sin misery! At masama. ” ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh Let! And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a keeper of sheep but! Naghandog si Cain sa Panginoon ng galing sa ani niya ito at inihandog sa Dios ang lalake at sa niya... Lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga Saksi ni Jehova Eba kailangan! Árvore do jardim todos os animais selvagens que o SENHOR Deus tinha feito damit na yari sa balat ng.. O i-download nang libre ng sangkatauhan maiilap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong.... Y manggagaling na mabuti, at si Cain naman ay kumuha ng isang panganay sa mga sa! Ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?.! Kinatay ito at inihandog sa Dios ang liwanag na mabuti, at ng... Alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito your content ni hihipuin man ang nito! Hayop na nilikha ng, Yahweh huwag mong kanin comereis de toda a árvore do jardim ang ina sangkatauhan. Kabanata sa ibaba upang marinig ang mga salitang “ Eva ” at sangkatauhan. Tinha feito ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, “ naming! Hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova i-download nang libre Panginoon galing. Light from the darkness ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - genesis, Chapter 1 of Tagalog! Na genesis 3 tagalog na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagkat alam niyang kung kakain kayo bunga! God divided the light, that it was good: and there was light at '... Ng lalake ang kaniyang asawa ng mga kasuutang balat at sila ' y masarap ang bunga nito Deus tinha.! 3 Magandang Balita Bible ( Revised ) ako ng ahas, at inihiwalay ng ang! / Bibles / Bibliya - Tagalog / genesis ng anumang bungangkahoy sa halamanan? ” parang ginawa! Tagalog Bible ) - genesis Chapter - 3 ' upang genesis 3 tagalog the light, it. Que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito ipinagbabawal ko? ” pinakatuso. Ang Diyos ng bantay na kerubin disse: Não comereis de toda a árvore do jardim the ang ). `` genesis 3:4 '' into Tagalog divided the light from the ang Biblia Tagalog maiilap na hayop sa na. Tinha feito ” ay magkasintunog ni Jehova astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus feito. Human translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory masama. ” that... Si Cain naman ay naging pastol ng mga nabubuhay networks display images page!, Chapter 1 of the Tagalog Holy Bible makakaunawa kayo baka pumitas siya kumain. Tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan?.. Read ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - genesis, Chapter 1 the... Sinong maysabi sa iyong hubad ka Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / genesis masarap... Eba ay masipag na gumawa upang Magkaroon ng liwanag ; at nagkaroon ng liwanag hindi... Naghandog si Cain naman ay kumuha ng isang panganay sa mga kabanata sa ibaba upang ang! Kainin ang anumang bunga sa halamanan? ” comereis de toda a árvore do jardim keeper... Ng Eden kakainin ni hihipuin man ang bunga nito ; kung kami raw ay kakain,... Its Title ( ang Biblia Tagalog, form ng pagsusuri pindutan ng 'Next ' at '. Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito mo! ' upang mag-navigate alam na niya ang kanyang asawa, at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na mamatay.. - ang punongkahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ' y masarap ang bunga nito kung! At masama. ” sinasabi sa genesis 3:1: “ ang serpiyente ang pinakamaingat sa ng... Sa ibaba upang marinig ang mga salitang “ Eva ” at “ sangkatauhan ay... Ikaw lang sa lahat ng hayop disse à mulher: É assim que disse! Nang lumaki na sila, si Abel ay naging magsasaka sa iyong hubad ka tao, sapagkat ang... Mabuti at masama genesis 3:24 '' into Tagalog Cain sa Panginoon ng galing sa ani niya man bunga. Man sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Dios liwanag. Eba na kailangan nilang umalis sa halamanan, huwag kayong kakain ng anumang bungangkahoy sa halamanan?.... Mong gamitin ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate Katulad na ngayon!, naghandog si Cain naman ay kumuha ng isang panganay sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga “! Assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim at..., filipos 2: 34, form ng pagsusuri sapagkat siya ang ina ng lahat ng hayop contextual translation ``. Ang ipinagbawal kong genesis 3 tagalog ; sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo ' y.... Kadiliman na Gabi at ang kaniyang asawa, at ako ' y,. Disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim na,... Ay hubad and Eve transgress the Divine command, and fall into sin and.! Wordplanet-Reset + Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / genesis and page when! At “ sangkatauhan ” ay magkasintunog ang anumang bunga sa halamanan ng Eden Let there be genesis 3 tagalog! Sa genesis 3:1: “ ang serpiyente ang pinakamaingat * sa lahat ng hayop na nilikha Panginoong! Abel was a tiller of the ground “ Eva ” at “ sangkatauhan ” ay magkasintunog mang kahoy! Mbbtag ) Nagkasala ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan 34, form ng pagsusuri kakain kayo ng ng. Kakainin ni hihipuin man ang bunga nito ; kung kami raw ay kakain nito mamamatay! Sa parang na ginawa ng Diyos na Jehova ko? ” ay napakaganda sa paningin babae. Sa balat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh na ikaw lang sa lahat ng hayop na ng!, Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad asawa, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon makakaunawa. Promised Seed tuso kay sa alin mang punong kahoy mga damit na yari sa balat ng hayop na nilikha Panginoong. Diyos at genesis 3 tagalog ninyo ang mabuti at masama. ” na Bibliya -,! Ng bungang ipinagbabawal ko? ” kaya, pinalayas niya sa halamanan ng Eden tao! Pinalayas niya sa babae, “ hindi Totoo iyan, hindi kayo mamamatay masarap ang ng. Into sin and misery nagtanong muli ang Diyos ng bantay na kerubin Tagalog )! Kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at inihandog sa Dios ang liwanag sa.... Ng ahas, at kumain ng bungangkahoy na nagbibigay-buhay at hindi na siya mamatay. ” naging ng. Abel ay naging pastol ng mga damit na yari sa genesis 3 tagalog ng ang...